مقالات

اطلاعات مفید

گروه: اطلاعات مفید
۹ بهمن ۱۳۹۳

بسته بندی چهره کالاست در یک تقسیم بندی کلی سه سطح اصلی می توان برای هر کالا در نظر گرفت اول خود کالا که خدمات مشکل گشا یا فواید اساسی آن را هنگام خرید انتظار دارند.شالوده کالا پاسخ به این پرسش است که خریدار واقعآچه چیز را می خرد؟ در سطح بعدی طراحان …

ایده پردازی

گروه: ایذه پردازی
۸ بهمن ۱۳۹۳

در بازاریابی نوین بسته بندی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از محصول می دانند که می توان با افزیش سطح بسته بندی جایگاه فروشگاهی کالا را افزایش داد چرا که با کار کردهای آنشامل: نگهداری کالا با استفاده از مناسب ترین مواد اولیه  ویترین …