اخبار

پیشینۀ کاغذ

گروه: پیشینۀ کاغذ
۹ بهمن ۱۳۹۳

چینی ها نخستین مردمانی بودند که بیش از 2 هزار سال پیش,کاغذ هایی مانند کاغذ های امروزی ساختند .ایرانیان مسلمان شیوه ی ساختن را در سده ی نخست پس از اسلام از چینی ها آموختند و آن را بهبود بخشیدند.شهر سمرقند برای سال ها بزرگ ترین مرکز ساختن و خرید و فروش کاغذ بود.سپس در شهرهای دیگر از جمله بغداد,دمشق,قاهره,مراکش و شهر های مسلمان نشین,کار خانه های کاغذ سازی به راه افتاد .یافته های باستان شناسی نشان می دهند که از قرن اول میلادی,در چین کاغذ وجود داشته است .در سال 105 میلادی,یکی از درباریان ,ماده جدیدی را برای امپراطور توصیف کرد که از پارچه های کهنه,پوست درختان ,کنف و علف تهیه می شد و روی آن می نوشتتند به مرور زمان شیوه ی تهیه کاغذ بهتر شد و آن را با الیاف گیاهانی مانند خیزران می ساختند .عرب ها این محصول را به اروپا بردند و در سال 1150 میلادی,غربیان نخستین کاغذسازی را در اسپانیا بنا کردند.ماشین تولید انبوه کاغذ را چینی ها اختراع کردند.