اخبار

گروه: ویژگی های مورد نیاز کاغذ
۲۵ اسفند ۱۳۹۳

کاغذ وقتی میتواند انتظاری را که از آن برآورد که ویژگی های آن اندازه گیری و کنترل شوند.برای کاغذ مطلوب سه ویژگی مهم وجود دارد: 1-خصوصیات ماده سازنده کاغذ :نظیر مقاومت ؛وزن (جرم در واحد سطح )وچگالی ظاهری 2-خصوصیات مربوط به سطح کاغذ :نظیر صافی که نقش …

گروه: پیشینۀ کاغذ
۱۱ بهمن ۱۳۹۳

کاغذ یکی از فراوردهای مهم چوب است .برای ساختن کاغذ ابتدا تنه درخت را به وسیله دستگاه خرد کن به خورده چوب تبدیل می کنند سپس خرده چوب ها را به وسیله مواد شمییایی وروشهای مختلف در برج پخت خمیر تجزیه می کندو از آنها الیلف سلولوزی به دست می آید که خمیر …

گروه: شرایط موثر بر کیفیت کارتن
۹ بهمن ۱۳۹۳

رطوبت با توجه به اینکه مقوا و کاغذ از الیاف چوبی تهیه شده اند و با توجه به خاصیت جذب آب چوب,بسته می ساخته شده از کاغذ و مقوا به مرور زمان رطوبت نسبی محیط را جذب نموده و با محیط اطراف به حالت تعادل در می آیند.در صورت عدم استفاده از آهار و مواد افزودنی …

گروه: پیشینۀ کاغذ
۹ بهمن ۱۳۹۳

چینی ها نخستین مردمانی بودند که بیش از 2 هزار سال پیش,کاغذ هایی مانند کاغذ های امروزی ساختند .ایرانیان مسلمان شیوه ی ساختن را در سده ی نخست پس از اسلام از چینی ها آموختند و آن را بهبود بخشیدند.شهر سمرقند برای سال ها بزرگ ترین مرکز ساختن و خرید و فروش …