مقالات

اطلاعات مفید

گروه: اطلاعات مفید
۹ بهمن ۱۳۹۳

بسته بندی چهره کالاست در یک تقسیم بندی کلی سه سطح اصلی می توان برای هر کالا در نظر گرفت اول خود کالا که خدمات مشکل گشا یا فواید اساسی آن را هنگام خرید انتظار دارند.شالوده کالا پاسخ به این پرسش است که خریدار واقعآچه چیز را می خرد؟

در سطح بعدی طراحان کالا بر مبنای شالوده کالا یک کالای واقعی را به وجود می آورند که بسته بندی در این سطح قرار می گیرد.

بسته بندی به همراه مواردی مثل طرح و نام تجاری و کیفیت به نحوی با هم ترکیب می شوند که ارائه فایده اصلی کالا امکانپذیر باشد.آخرین سطحی که مورد توجه قرار می گیرد مزایای اضافی مثل خدمات پس از فروش,تضمین ها ونصب وشرایط تحویل است.بسته بندی سبب ساز اولین ارتباط مستقیم با مشتری است وتا حد زیادی وظیفه ارائه یک تصویر ذهنی مطلوب از کالا را به عهده دارد از نظر روانی اولین برخورد وتصویری که ما از اشخاص داریم مهمترین تصویر وتعیین کننده ترین است حتی در یاد آوری اشخاص بعد از 20 سال به ذهن ما می آید این قاعده در مورد کالا هم صادق است.