مقالات

ایده پردازی

گروه: ایذه پردازی
۸ بهمن ۱۳۹۳

در بازاریابی نوین بسته بندی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از محصول می دانند که می توان با افزیش سطح بسته بندی جایگاه فروشگاهی کالا را افزایش داد چرا که با کار کردهای آنشامل:

  1. نگهداری کالا با استفاده از مناسب ترین مواد اولیه 
  2. ویترین تبلیغات ,با امکان دیده شدن محصول در مین رقبا 
  3. وسیله ارزش گذاری کالا,که با افزایش کیفیت بسته بندی,مشتری احساس بهتری از کالا خریداری شده خود خواهد داشت.